Slik blir du medlem i OSS & RM

Hvordan du blir en godkjent medlemsbedrift / lærebedrift

 

  • hvordan ta imot en elev fra skolen/lærling på en god måte
  • gi opplæring etter kompetansemålene i læreplanen for det aktuelle faget. Det er mulig å være lærebedrift i flere fag
  • ha en kvalifisert person, kalt Faglig leder, med fagbrev eller 5 års erfaring innen faget. Faglig leder vil være ansvarlig for opplæringen. (Dokumentasjon på dette)
  • ha en intern opplæringsplan for å sikre at lærlingen, lærekandidaten, praksisbrev-kandidaten eller fagbrev på jobb kandidaten får opplæring i samsvar med læreplanen.
  • bestått nettkurs for faglige ledere
  • bedriften må ha organisasjonsnummer med adresse i Telemark fylkeskommune

Info om hva lærebedriften og OSS & RM forplikter seg til