Fagbrev på jobb

Dersom jobben din tilbyr det, kan du nå ta fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning der personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette.
Se alle mulighetene dine i Veien til fagbrev

Målgruppen voksne i arbeidslivet

Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, og som har noe praksis fra lærefaget, men som har behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven.

Ordningen skal stille samme krav til kompetanse i faget, og til gjennomføring av eksamener og fag- eller svenneprøven, som for lærlinger eller praksiskandidater.

Ett års praksis

Du trenger ett års praksis i faget for å kunne bruke ordningen. Dette vil som hovedregel si ett års fulltidsstilling. Da søker du om å inngå en kontrakt med fylkeskommunen og arbeidsgiver, som gir veiledning og opplæring som leder frem til fagprøven.

Slipper fellesfag

Du har fritak fra fellesfagene når du tar fagbrev på jobb. Ordningen legger likevel vekt på opplæring i grunnleggende ferdigheter, som hører med til arbeidsoppgavene som skal gjøres.