Lærling

Å være lærling er å ta på seg et stort ansvar. Ofte er det den unges første møte med arbeidslivet. Overgangen fra skolehverdagen til yrkeslivet kan være stor. Kravene og forventningene fra arbeidsgiver er helt andre enn de læreren hadde. Ansvaret er større, friheten også.

Vår visjon er at alle lærlinger og lærebedrifter innen våre fag ønsker, og ser verdien av, å være tilknyttet OSS&RM.

På denne siden finner du viktig informasjon for deg som er lærling eller ønsker å bli det.

 

Å være lærling betyr at du utdanner deg i et yrke ved å jobbe i en bedrift.

I bedriften og gjennom opplæringskontoret får du både opplæring og praksis i et fag. Du avslutter læretiden med en fag- eller svenneprøve.

I begynnelsen av læretiden går det meste av tiden med til opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen. Du har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften, men har også krav på opplæring etter læreplanen i faget. Bedriften du jobber i må være godkjent som lærebedrift. Du har krav på kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden, som skal ha sitt grunnlag i en intern plan for opplæring. Denne planen skal utarbeides i starten av læretiden og skal være grunnlaget for underveisvurderingen. Opplæringskontoret står for oppfølgingen og vurderingssamtaler i de bedriftene som velger å være medlem i et opplæringskontor. Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve, og får svennebrev eller fagbrev etter bestått prøve. Svennebrev gis i håndverksfag, mens fagbrev gis i de andre lærefagene.

Lærlingens rettigheter og plikter

 • Som lærling skal du delta aktivt i både opplæring og verdiskapingen i lærebedriften.
 • Du har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter, men du har samtidig plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål og til å delta i planleggingen og vurderingen av ditt eget læringsarbeid.
 • Du skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold.
 • Du må møte til den fag-/svenneprøven opplæringskontoret (eller lærebedriften) melder deg opp til.
 • Læretiden er fastsatt i lærekontrakten din ut fra en normal arbeidstid i faget.
 • Du er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale, bl.a. når det gjelder arbeidstid, ferie og fridager.
 • Som alle andre arbeidstakere har du, i tillegg til lærekontrakten, krav på en skriftlig arbeidsavtale med lærebedriften.

Arbeidstid, ferie og fridager

Som lærling eller lærekandidat følger du de samme lover og tariffavtaler som andre arbeidstakere i bedriften. Du har samme arbeidstid og samme rett til ferie og fridager. Alle har lovbestemt rett til fire ukers ferie i året, men noen kan ha rett til lengre ferie ifølge tariffavtale.

Lønn og økonomi

Som lærling mottar du lønn i læretiden. Lønnen varierer utifra hvilket lærefag du har valgt. Mer info om lønn finner du på siden til de forskjellige fagene.

I de fleste tilfellene er lønnen lavere i begynnelsen og øker etterhvert (hvert halvår eller hvert år). Grunnen for det er at læretiden i bedrift deles inn i opplæring og verdiskaping. Med verdiskaping menes at lærlingen/lærekandidaten skaper produkter eller tjenester som bedriften kan selge eller tilby sine kunder eller brukere. Det er for verdiskapingstiden lærlingen/lærekandidaten får lønn. I begynnelsen av læretiden er det mest opplæring, på slutten er det mest verdiskaping. Av den grunn får lærlinger/lærekandidater vanligvis mindre lønn på begynnelsen enn på slutten av læretiden.

Her finner du aktuelle lønnssatser

Stipend

Lærlinger kan ha rett til både stipend og lån, men mange forhold spiller inn, blant annet lærlinglønnen.

Er du lærling, men har ikke ungdomsrett? Klikk her for å lese om reglene som gjelder for stipend og lån for deg her.

Ungdomsrett betyr at du har rett til videregående opplæring. Har du ungdomsrett, får du støtte fra Lånekassen etter regelverket som gjelder for vanlig videregående opplæring. Er du usikker på om du har ungdomsrett, spør du opplæringskontoret i fylket. Du kan lese mer om ungdomsrett her.

Du kan ikke søke før lærekontrakten din er godkjent.

 • Godkjent lærekontrakt betyr at yrkesopplæringsnemnda, opplæringsavdelingen eller fagopplæringskontoret har godkjent den.
 • Fylket som er oppført på lærekontrakten, er det fylket du skal opplyse om i søknaden til Lånekassen

Når du er lærling, er det både inntekten og formuen til foreldrene dine, og lærlinglønnen din som avgjør om du kan få grunnstipend. For hver krone du har i lærlinglønn, får du 60 øre mindre fra Lånekassen i grunnstipend. Inntektsavhengig stipend er et stipend til elever fra familier med svak økonomi. Hvor stort stipend du kan få, er blant annet avhengig av lærlinglønnen din. Grensen for hvor høy lærlinglønn du kan ha og fortsatt få inntektsavhengig stipend, er så lav at det er svært få lærlinger som får det.

Slik søker du

For å søke om stipend og lån, må du fylle ut og sende inn søknaden hos Lånekassen

Borteboerstipend – for deg som ikke bor hjemme

Dersom du må bo borte for å gjennomføre læretiden, kan du få et bostipend. Du må oppfylle ett av disse kravene:

 • Arbeidsstedet ligger 4 mil eller mer fra foreldrehjemmet.
 • Hvis avstanden er mindre enn fire mil mellom foreldrehjemmet og arbeidsstedet, men reisetiden mellom foreldrehjemmet og arbeidstedet er minst tre timer tur-retur hver dag, har du rett til bostipend. Lærestedet må bekrefte at du oppfyller kravet til bostipend på grunn av reisetid.
 • Det er særlige forhold av personlig eller sosial karakter som gjør at du ikke kan bo hjemme.

Inntektsgrense for borteboerstipend:

Er du lærling med ungdomsrett, har lærlinglønn på mer enn 14 936 kroner i måneden og er borteboer, blir borteboerstipendet ditt redusert. 60 prosent av det beløpet du tjener over grensa, blir trukket i fra stipendet.

 

Forskjellige typer stipend – kanskje noe som passer for deg?

Her kan du også søker om utstyrsstipend. Dette stipendet får alle som tar videregående skole. Du søker også om borteboerstipend og reisestipend hvis du bor borte, og barnestipend hvis du har barn.

Du kan også velge å søke om inntektsavhengig stipend. Du får spørsmål om du vil søke om det i søknaden.

Skal du søke om skolepengelån eller lån når du er over 18 år bruker du også denne søknaden.

Søknad om stipend og lån til videregående opplæring med ungdomsrett (lanekassen.no)

 

Hvor mye kan jeg få?

Du kan bruke støttekalkulatoren på www.lanekassen.no til å regne ut hvor mye du kan få i stipend og lån

Søknadsfrist

Er du lærling, må søknaden din for gjeldende skoleår ha kommet inn til Lånekassen innen 30. juni, eller innen lærekontrakten avsluttes, dersom lærekontrakten din avsluttes før 30. juni.

Nyttige lenker:

www.lanekassen.no

https://www.vilbli.no/nb/nb/telemark/stipend-og-lan/a/021827/

Brosjyre – Y-veien Serviceledelse og markedsføring

Bærekraftige matopplevelser — Nordland fagskole (fagskoleninordland.no)

https://www.fagskulen.no/lokal-matkultur/

Våre fag

Restaurant- og matfag

Ta fagbrev som kokk, ernæringskokk, servitør, ferskvarehandler, baker eller konditor.


Les mer →

Salgsfaget, Reiselivsfaget, Sikkerhetsfaget, Service- og Administrasjonsfaget

Ta fagbrev innen salg, reiseliv, sikkerhet eller administrasjon


Les mer →

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Ta fagbrev i IT-driftsfaget, IT-utviklerfaget eller i innholdsproduksjonsfaget.


Les mer →

Se ledige læreplasser 2023

Vi har fortsatt behov for lærlinger til våre bedrifter med oppstart høst 2023. Ønsker du å bli lærling ta kontakt med oss eller bedriften!

Oversikt over ledige læreplasser    →