Bli kjent med OSS & RM

Vår misjon er å skape dyktige fagarbeidere - og en god start på et langt yrkesliv.

OSS & RM er opplæringskontoret som virkelig ser meg som lærling / lærebedrift. De sørger ikke bare for at alt "papirarbeidet" er i skjønneste orden, men også at samarbeidet mellom lærling og lærebedrift er godt. De gjør at læretiden blir en positiv opplevelse for begge parter.

Hanne L. Sondresen

Daglig leder

Daglig Leder

Fagbrev i kokkefaget

RM lærer

907 43 062

hanne@ossrm.no

Nils Johan R. Fjeldahl

Fagkonsulent

Fagkonsulent for salgsfaget og IT-fagene

Fagbrev og mesterbrev i kokkefaget

911 51 288

nils@ossrm.no

Alexander Nussbaum

Fagkonsulent

Fagkonsulent for restaurant- og matfag

Fagbrev i kokkefaget

Master Chef,
Federal Diploma of Higher Education (Sveits)

934 60 530

alexander@ossrm.no

Siri Anette W. Øverås

Fagkonsulent

Fagkonsulent og spesialpedagogisk veileder

480 76 027

siri@ossrm.no

For tiden i redusert stilling

Opplæringskontoret for salg, service-, reiseliv-, IT-, restaurant- og matfag i Telemark

Å være lærling er å ta på seg et stort ansvar. Ofte er det den unges første møte med arbeidslivet. Overgangen fra skolehverdagen til yrkeslivet kan være stor. Kravene og forventningene fra arbeidsgiver er helt andre enn de læreren hadde. Ansvaret er større, friheten også.

For lærebedriften representerer lærlingordningen en mulighet til å sikre seg verdifull, kompetent arbeidskraft. De får “forme” den unge etter sine behov, og etter endt læretid har de en fagarbeider som har nøyaktig den kompetansen bedriften trenger. Men også for bedriften er ansvaret stort. Det er mange formelle krav som opplæringen skal tilfredsstille og mye papirarbeid å holde styr på. I tillegg kommer de menneskelige faktorene: den unge skal ikke bare lære seg faget, men også lære seg yrkeslivet.

Det er i dette landskapet OSS & RM kommer inn. Som et opplæringskontor for yrkesfag trygger vi både lærlingen og lærebedriften i deres roller. Det starter med at vi sørger for en god match mellom lærling og bedrift, når det gjelder både faglig innhold og personlig profil. Da legges fundamentet for en god læretid.

I likhet med alle opplæringskontorer tar vi ansvar for alt det formelle, alt “papirarbeidet”. Som at opplæringsplanen følges og frister overholdes. Dette har vi solid kompetanse på. Det skulle bare mangle.

Vår magi ligger i verdiene våre, i hvordan vi utfører vårt virke. Vi er trygge, nære og på! Det betyr, at som tilknyttet OSS & RM føler du deg aldri alene, enten du er lærling eller lærebedrift. Vi er sammen med deg hele veien, fra første kontakt til bestått fagprøve. Vi er oppsøkende, vi er til stede. Vi brenner for å skape gode relasjoner – og dyktige fagarbeidere. Beviset er den høye gjennomføringsgraden som våre lærlinger har, og alle de fornøyde lærebedriftene våre.

For, lykkes dere, lykkes vi.

OSS & RM – sammen hele veien.

 

 

Opplæringskontoret tegner kontrakten med lærlingen, og lærlingen får opplæring i en bedrift. Hvis det skulle oppstå konflikter mellom lærlingen og bedriften, kommer opplæringskontoret inn som megler og plasserer evt. lærlingen i en annen bedrift. Det vil si at bedriften ikke er tvunget til å beholde den lærlingen de har tatt inn hvis det viser seg at det ikke fungerer. Opplæringskontoret besøker lærlingen og bedriften minst to ganger i året og bistår med å følge opp kompetanseboka som er en dokumentasjon på at lærlingen har vært gjennom alle kompetansemål i læreplanen.

Opplæringskontoret ordner alt det administrative rundt det å ha en lærling, blant annet tegning av lærekontrakten, melde opp til fagprøve, søker for bedriften slik at den blir godkjent som lærebedrift og organisering av eventuelle kurs hvis det er behov for det. Det kan være områder hvor det er flere bedrifter som ønsker at lærlingen skal få en opplæring i noe bestemt, da kan det organiseres. I tillegg kan det organiseres kurs for faglige ansvarlige hvor det blir gått igjennom hva som er oppgaven til en faglig leder-

En meget viktig oppgave som opplæringskontoret tar seg av er rekruttering til fagene. Gjennom informasjon ute i ungdomskolene og i den videregående skolen. Her er det viktig å informere om hva det vil si å jobbe i de forskjellige yrkene og hvor det er mulig å få jobb og læreplass. På denne måten håper man på at de som syntes dette virker interessant velger den rette linjen for dem.

Opplæringskontoret for salg, service-, restaurant- og matfag i Telemark startet sin virksomhet våren 2000. Vi hjelper lærlinger og bedrifter med gjennomføring av fagopplæring.

  • Gir oppfølging gjennom hele læretiden
  • Organiserer og planlegger læretiden
  • Har oppfølging og tilsyn med lærestedene
  • Utplasseringer fra skolen
  • Omplassering av lærling der det kreves
  • Tar seg av alt papirarbeidet i læreforholdet
  • Har et tett samarbeid med skole og fylket
  • Arrangerer relevante kurser til lærlinger i læretiden
  • Faste veiledningssamtaler

Styret

Styret består av 1 styreleder, 4 styremedlemmer, 2 vararepresentanter.

Styrets medlemmer kan velges blant medlemsbedriftenes eiere og ansatte. Formann velges for et år av gangen. De øvrige styremedlemmene velges for 2 år, dog slik at to sitter tilbake i styre. Vararepresentantene velges etter samme prinsippet.

Styreleder Bjørn Gunnar Darre – Alti Brotorvet – Velges for 1 år
Nestleder Jorunn Isaksen – Jonas B. Gundersen – Ikke på valg
1. Styremedlem Siv G. Jakobsen – Studentsamskipnaden SN – Velges for 1 år
2. Styremedlem Marianne Sørensen – Trend Sko – Velges for -2 år
3. Styremedlem Thomas Lundemo – Kafe Birdy – Velges for -2 år
1. Varamedlem Siv Svolsbru – Ikke bare brød – Velges for 2 år
2. Varamedlem Ove Borgen – Rema 1000 – Ikke på valg
Faglært representant Mathias Rosenvold – Velges for 2 år