Hvorfor lærebedrift?

Her finner du gode grunner for å være medlem hos oss i OSS & RM

  • Å være lærebedrift sikrer rekruttering av kompetente medarbeidere til egen bedrift. Som lærebedrift mottar man et økonomisk tilskudd per lærling og man tar samtidig et samfunnsansvar og gir unge viktig kompetanse som landet vårt trenger.
  • Opplæringskontoret har det administrative overordnende ansvaret for opplæringen ute i medlemsbedriftene.
  • OSS & RM tar seg av alt ”papir-arbeid” som kommer i forbindelse med det å ha lærling, inkludert søknader og godkjenninger til Vestfold og Telemark fylkeskommune, Udir evt. EU midler til utenlands opphold. Utarbeide i fellesskap med bedriftene en konkret plan for hvordan lærling skal komme igjennom læreplanen, slik at de kan avlegge fagprøven. Oppfølging av lærling og gjennomføre lovpålagte ½ års samtaler sammen med faglig leder. Gi lærlingen tilgang til elektronisk opplæringsbok og føre tilsyn av denne. Legge til rette for at lærlinger deltar i konkurranser og være med å arrangere disse. Veilede ved eventuelle konflikter. Omplassere lærling som av ulike årsaker ikke kan fortsette læretiden i den bedriften de har opplæring i.
  • OSS & RM er en godkjent lærebedrift og har mulighet til å rullere lærlinger mellom bedrifter ved behov, også til utlandet. Opplæringskontoret arrangerer årlige samlinger med faglig innhold for medlemsbedriftene. Arrangere kurs for lærlinger der hvor det kan være hensiktsmessig å få litt ekstra ”påfyll” i opplæringen. Foreta oppmelding av lærling til fagprøve. Vi rekrutterer flere lærebedrifter ved å gjøre fagene godt kjent for bedrifter for å øke bevisstheten om behovet for fagkompetanse i bedriftene. Gjøre fagene godt kjent for bedrifter som ikke tidligere har hatt lærlinger. Innenfor mange fag er det viktig å øke bevisstheten om behovet for fagkompetanse i bedriftene. Fremme praksiskandidatordning og legge til rette for at flere voksne tar fagbrev.

Info om hva OSS & RM og lærebedriften forplikter seg til