Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark

 

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Innovatører trengs overalt!

Brobygger mellom skole og arbeidsliv

Deres programmer gjennomføres i nært samarbeid med det lokale arbeids- og næringsliv. På denne måten bygger UE bro mellom teori og praksis, og bidrar til å øke kreativitet og relevans i læreprosessene. Ungt entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv.

UE har programmer fra grunnskole til høyre utdanning, innen områdene entreprenørskap, jobbtrening og personlig økonomi.