Hotell Fritidsparken

  • Moflatveien 59, 3733 Skien
  • 355 41 040
  • hotell@skienfritidspark.no
  • Eyolf Krone-Hjertstrøm, faglig leder kokkfaget og Jon-Olav Aursand, faglig leder reiselivsfaget
  • https://skienfritidspark.no/en/hotel